NBP odkrywa karty Zaskakujący wzrost prognozy inflacji

jak jest liczona inflacja

Inflacja jest jednym z najważniejszych wskaźników ekonomicznych. Warto więc wiedzieć co wpływa na jej kształt i jak naprawdę jest liczony ten parametr. Lista reprezentantów towarów i usług to pogrupowana w 12 kategorii głównych i dzieląca się na ok. 340grup elementarnych lista produktów i usług kupowanych przez Polaków. Kategoriakategorii nierówna nie tylko ze względu na odmienną wagę, ale także liczebność grup.Jak zobrazowano, np. Dział „Żywność i napoje bezalkoholowe” dzieli się na ponad 80 grup elementarnych,np.

Wartość koszyka dóbr w danym roku w porównaniu z rokiem poprzednim

jak jest liczona inflacja

Każdy z nas chyba pamięta potężne kolejki na stacjach benzynowych, które nie malały pomimo to, że ceny paliwa poszybowały w górę z prędkością światła i kolejki do sklepów, gdzie półki świeciły pustkami. Wspomnienie o koszykach wypełnionych górami https://www.forexdemo.info/ papieru toaletowego i puszek z konserwami dzisiaj jest jedynie śmiesznym wspomnieniem, ale jeszcze niedawno było smutną rzeczywistością. Warto podkreślić, że wzrosty inflacji w Polsce odnotowywane są właściwie nieprzerwanie od 2020 roku.

jak jest liczona inflacja

Rząd rozczaruje emerytów. Drugiej waloryzacji w tym roku nie będzie

Prognozy inflacyjne na 2021 rok zakładają jednak spadek inflacji bazowej. Narodowy Bank Polski przewiduje, że inflacja w 2021 roku wyniesie 2,6 proc. Według Adama Glapińskiego wzrost inflacji jest związany z gwałtownym wzrostem opłat za wywóz śmieci, bowiem w stosunku do poprzedniego roku wzrost cen za wywóz odpadów wyniósł ponad 50 proc. Nie zawsze jest tak, że największy wpływ na ogólny wskaźnik cen wywierają te produkty, których ceny najbardziej się zmieniają.

Tanie podróże koleją odbiły się czkawką w Niemczech. Inflacja prawie jak w Polsce

Spośród około 340 grup elementarnych są takie, których udział w wydatkach konsumpcyjnych gospodarstw domowych wynosi 0,01%, ale również takie o udziale 4,05%. W obszernym opracowaniu GUS zawarł także instrukcjęinformującą o tym, na jakich zasadach w badaniu poziomu cen uwzględniane sąpromocje. Potężny problem w niektórych kategoriach stanowi także postęptechniczny, podnoszący jakość dostępnych na rynku towarów. Co jakiś czas zlisty usuwane są rzadko kupowane już produkty (np. magnetowidy, odtwarzaczeDVD), a charakterystyki badanych towarów są aktualizowane (np. telewizor płaskizamiast kineskopowego). Drugi zbiór informacji pozyskiwanych przez GUS stanowią cenywidniejące w sklepach.

jak jest liczona inflacja

Odsetki są przekazywane posiadaczowi obligacji w dniu jej wykupu, co oznacza po zakończeniu okresu oszczędzania. Celem jest, by możliwie dokładnie odwzorować sposób, w jaki statystyczny Polak wydaje swoje pieniądze. Jak wylicza analityk, ceny w porównaniu z poprzednim okresem podniosły się po raz trzeci z rzędu. Ich skok był jednak znacznie słabszy niż w listopadzie, gdy dynamika CPI za sprawą niemal 9-proc., powyborczej zwyżki cen paliw podbiła aż o 0,7 proc. W grudniu dynamika CPI wyniosła zaledwie 0,1 proc.

GUS, chociaż często oskarżany o manipulacje z różnych stron, nie działa jednak według własnego widzimisię. Na szali leży jego wiarygodność międzynarodowa, a sam tylko podręcznik określający międzynarodowe zasady liczenia inflacji CPI (konsumenckiej) z 2020 r. Eksperci z mBanku nie mają wątpliwości, że na takie prost sztuczki marketingowe specjaliści z GUS-u nie dadzą się nabrać. “Z uwagi jednak na ogólne skomplikowanie problemu pomiaru jakości dóbr, nie wszystko da się korygować i nie wszystko się koryguje” – podkreślają. Biorąc pod uwagę miary skośności rozkładu dochodów w Polsce, aspiracyjne pojęcie drożejącej odzieży może nie mieć odzwierciedlenia w rzeczywistości, jeśli tylko 3% pracujących znajduje się w II progu dochodowym.

  1. Wstępne dane uzyskują zarówno od sieci handlowych, ale także pozyskując ceny ze sklepów internetowych, czy badając nośniki energii pod względem ceny rynkowej.
  2. Dla serii nabytych po 1 kwietnia 2015 roku, opłata ta wynosi 0,70 zł od każdej obligacji czteroletniej.
  3. “Z uwagi jednak na ogólne skomplikowanie problemu pomiaru jakości dóbr, nie wszystko da się korygować i nie wszystko się koryguje” – podkreślają.
  4. Jako przykład podano sytuację, w której benzyna drożeje, aautogaz pozostaje na niezmienionym poziomie.
  5. Inflacja bazowa to uproszczona miara, która obrazuje kształtowanie się inflacji po wyłączeniu zmian uznawanych za pozostające poza oddziaływaniem polityki pieniężnej.

Opodatkowanie podatkiem dochodowym najmu realizowanego przez fundacje rodzinne powoduje spory z organami podatkowymi. W szczególności chodzi o to, że organy podatkowe bezpodstawnie różnicują skutki podatkowe dla świadczonych https://www.tradercalculator.site/ przez fundacje rodzinne usług najmu krótko i długoterminowego. W tym kontekście warto zwrócić uwagę na wyrok WSA w Gdańsku z 19 czerwca 2024 r., który daje podatnikom nadzieję na zaniechanie przez fiskusa tej praktyki.

Amerykanie i Europejczycy starają się dociec jak to jest, że mimo obowiązującego embarga, lotnicze komponenty nadal docierają do Rosji. Amerykański pilot jednej z linii komercyjnych wyjaśnił szczegóły tego procesu. Perspektywa przejęcia władzy we Francji przez Marine Le Pen powinna otrzeźwić tych wszystkich, którzy w Polsce używają polityki zagranicznej do prowadzenia polityki wewnętrznej i rzucają hasła o polexicie myśląc, że mogą robić to bezkarnie. Na trzy miesiące trafił do aresztu sprawca wypadku w Borzęcinie Dużym, który po pijanemu wjechał w grupę rowerzystów znajdujących się na chodniku.

24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Premier Węgier, sprawujących obecnie prezydencję w Unii Europejskiej, Viktor Orbán, 5 lipca przyleciał do Moskwy, gdzie spotkał się z Władimirem Putinem. Szef unijnej dyplomacji, Josep Borrell podkreślił, że Rada Europejska nie udzieliła mandatu Orbánowi i że premier Węgier udał się do Rosji z własnej inicjatywy.

Skalę rewizji w górę dynamiki cen konsumenta w scenariuszu centralnym ogranicza natomiast osłabienie presji popytowej odzwierciedlone w obniżeniu luki popytowej względem projekcji marcowej. Najlepszym przykładem będą tu ceny nieruchomości, które powszechnie uważane są za bezpieczną lokatę kapitału na czasy kryzysu. Przy niewielkim w stosunku do zapotrzebowania dopływie nowych mieszkań w górę idą także koszty najmu, jako że mnóstwo nieruchomości nabywanych jest nie w celach mieszkaniowych, lecz inwestycyjnych. Inflacja i cykl koniunkturalny to pojęcia wzajemnie powiązane ze sobą. Aby zrozumieć zależność między inflacją i cyklem koniunkturalnym, należy znać definicję koniunktury.

Natomiast średnioroczna inflacja w 2020 roku znalazła się na poziomie 3,4 proc. Cel inflacyjny Narodowego Banku Polskiego na 2020 rok, ale nadal mieścił się w założonym odchyleniu +/- 1 punkt procentowy. Koszyk inflacyjny, Główny Urząd Statystyczny nie publikuje pełnej listy reprezentantów objętych badaniem cen konsumpcyjnych. Jest to praktyka stosowana również przez urzędy statystyczne innych krajów w celu zapobiegania promocji produktów oraz uniemożliwienia podejmowania działań, które mogłyby wpływać na wyniki wskaźników cen konsumpcyjnych. Inflacja to w uproszczeniu wzrost przeciętnego poziomu cen dóbr i usług konsumpcyjnych w gospodarce. Inflacja konsumencka w maju wyniosła 2,5 proc.

Siłą rzeczy większość konsumuje raczej tańszą (taniejącą z uwagi na postęp techniczny) niż drożejącą (markową) odzież. Inna sprawa, że modne kroje i fasony szybko znajdują się w ofercie tańszych producentów (efekt substytucyjny!). Polemizując ze statystyką publiczną, należy się również uważnie zastanowić nad takimi efektami. Ten zbieg czynników podażowo-popytowych najpierw był radosnym https://www.investdoors.info/ momentem dla przedsiębiorców, którzy swobodnie podnosili ceny bez obaw o brak zbytu. Kolejno jednak okazało się, że surowców zaczyna brakować, a pracownicy ustawiają się w kolejkach po podwyżki wynagrodzeń. Opłacalna staje się też praca za granicą, ponieważ wysokie kursy walut obcych powodują, że dochody po przewalutowaniu na złotówki są wyższe niż za czasów niskiej inflacji.

We współczesnej gospodarce rynkowej ceny, jakie za produkty i usługi płacą klienci, ustalane są przez producentów oraz handlowców doliczających swoje marże. Naturalnym hamulcem ograniczającym wzrost cen jest konkurencja. Chleba nie ma żadnych negatywnych konsekwencji.

Leave a Reply